top of page

CatId: https://www.catid.be

DogId: https://www.dogid.be

Id chips: https://www.idchips.com

Europetnet: https://www.europetnet.com

Kapoela: https://www.kapoela.com/

Vogelopvangcentrum Merelbeke: http://www.vocmerelbeke.be/

Faculteit diergeneeskunde, kleine huisdieren: https://www.ugent.be/di/khd/nl

De Blauwe Hond: http://www.thebluedog.org/nl

HOKA huisdierencrematorium: https://hokaservice.be/nl

Antigifcentrum: https://www.antigifcentrum.be/ 070/245.245

Club Kat (kattenhotel): http://clubkat.be/

Dullaershoeve (kleinschalig hondenpension): http://www.dullaershoeve.be/

bottom of page