top of page

Hoe verloopt alles tot en met de operatie?

De ochtend van de operatiedag wordt het dier nuchter binnengebracht. Dit betekent dat je lieveling vóór de operatie 12 uren niet gegeten heeft.

Valt het nuchter houden voor u echter te moeilijk, dan doe ik dit graag in uw plaats en kan u uw huisdier de avond voor de operatiedag binnenbrengen.

De voorbereiding.

Indien u wenst, mag u aanwezig blijven bij het onder verdoving brengen van uw dier.

Dit gebeurt ofwel door het plaatsen van een katheter zodat via deze weg een kalmerend middel kan toegediend worden dat rechtstreeks wordt opgenomen in het bloed, ofwel wordt het middel rechtstreeks in de bilspier ingespoten.

Nadien wordt een kort verdovingsmiddel toegediend dat ervoor zorgt dat de patiënt zonder problemen kan gekoppeld worden aan het anesthesietoestel.

De anesthesie.

Ik werk met gasanesthesie, de veiligste vorm van anesthesie.

Het dier ademt via deze weg slaapgas in, aangepast aan de duur en de ernst van de operatie.

Tijdens de operatie worden de hartfrequentie en het ademhalingsritme van uw dier continu gevolgd (oa. pulsoximeter).

Na de operatie.

Is de operatie afgelopen, dan kan de patiënt rustig ontwaken in de hospitalisatieruimte.

Enkele uren na de operatie mogen de meeste patiënten terug naar huis.

bottom of page